1 – سفارش ما کی ارسال می شود ؟

تمامی سفارشات تجمیع و در یک روز ارسال می شوند ، سفارشات از یک تا هفت روز کاری بعد از ثبت سفارش ارسال می شوند و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

2 – پست بهتر است یا تیپاکس ؟

هزینه پست نسیت به تیپاکس کمتر و اقتصادی تر می باشد.

هزینه تیپاکس پسکرایه می باشد ولی هزینه پست با مبلغ سفارشات پرداخت می شود . تیپاکس برای بسته های بزرگ و حجیم تر بهتر می باشد. حتما قبل از انتخاب تیپاکس از موجود بودن شعبه تیپاکس در شهر خود مطمئن شوید.

3 – وضعیت سفارش من در چه حال است ؟

از طریق لینک زیر می توانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید.

کیک کنید