برچسب: هاورتیا زبرا

هاورتیا زبرا (گورخری)

هاورتیا گورخری از گیاهان گلدار چندساله در خانواده سریشیان (Xanthorrhoeaceae) و تیره فرعیAsphodeloideae بومی کشور آفریقای جنوبی است. آنها گیاهان…
هاورتیا